និស្សិតបញ្ញាវ័ន្ត ១០៦៥នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ត្រៀមចូលរួមសង្កេតការណ៍ ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ (Video Inside)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

ប្រាសាទតាកែវ

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម