ទំព័រដើមOne-Minute០២/៣០៖ អំណាចផ្តាច់ការ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

០២/៣០៖ អំណាចផ្តាច់ការ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

មេរៀនភូមិសាស្រ្តនយោបាយដោយ លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស័រតាន់ ផ្សាយលើ AMS One-minute រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ១៩៖៣០

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម