លោកជំទាវ តិមា វិច្ឆិកាល បានចូលរួមពិធី « Business and HR Networking » ដែលជាកម្មវិធីអមព្រឹត្តការណ៍ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២

លោកជំទាវ តិមា វិច្ឆិកាល អនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ បានចូលរួមពិធី « Business and HR Networking » ដែលជាកម្មវិធីអមព្រឹត្តការណ៍ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកជំទាវ តិមា វិច្ឆិកាល បានលើកឡើងថា ការរៀបចំពិធី« Business and HR Networking » គឺដើម្បី ផ្តល់ឱកាសឱ្យធុរជន និយោជក នាយកប្រតិបត្តិ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល អាចពិគ្រោះផ្លាស់ប្តូរយោបល់ រឹតចំណងមិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអាចបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នែកធុរកិច្ច និងវិនិយោគ សំដៅបង្កើន ផលិតភាព ឧត្តមភាពប្រៀបធៀប និងការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយចីរភាព។

ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner