ចេតិយបុរាណមួយនៅវត្តបទុមវតី លំអទៅដោយសេរ៉ាមិច (céramique) ជាសិល្បៈកម្រមានអាយុកាលកាល ១២៣ឆ្នាំ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute
ads banner