តោះចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រទីក្រុងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាងគេបំផុត នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង “ទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ២០២២” (Best Countdown City of The Year 2022)

។ បោះឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាចថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ម៉ោង៥ ល្ងាចថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ 👇🏻 Vote here
http://bestcountdowncity.cambodiacleancity.gov.kh/

ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner