វុទ្ធី រតនា

442 ប្រកាស
អ្នកនាង វុទ្ធី រតនា ជាប្រធានក្រុមព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ សរសេរអត្ថបទពត៌មាន និងបទយកការណ៍ អ្នកអានព័ត៌មាន ដឹកនាំផលិតបទយកការណ៍ និងកាត់តវីដេអូ។ ចូលបំរើការងារនៅស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អប្សរាក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ជា Operator នៃផ្នែក Broadcasting ហើយបានចាប់ផ្តើមចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យព័ត៌មានចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

featured

- Advertisement -spot_img

ព័ត៌មានទាំងអស់

- Advertisement -spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម

- Advertisement -spot_img