00:08:03

របរចិញ្ចឹមឃ្មុំធម្មជាតិ

ក្រៅពីទំនេរប្រមូលផលពី ចំការទុរេន សាម៉ាវ និងសាវម៉ាវ គ្រួសារកសិករមួយ នៅស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឆ្លៀតចិញ្ចឹមឃ្មុំធម្មជាតិចំនួនជាង ១០០ធុង លើផ្ទៃដីចំការដែលមានស្រាប់ ដែលអាចប្រមូលផលរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តង...

វីដេអូសម្រាប់អ្នក

- Advertisement -spot_imgspot_img