លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

  • គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ១២០ អាសនៈ
  • គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ៥ អាសនៈ

#ams1minute

#khelection2023 #បោះឆ្នោត២០២៣

ads banner