មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សភ្លើងទៀនម្នាក់លាលែងចេញពីតំណែង (Video Inside)

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ នៃគណបក្សភ្លើងទៀន បានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួន តាមរយៈលិខិតប្រកាសមួយ ដែលបណ្តាញសារព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ។

លោក សៅ រ៉ាស៊ី អាយុ៥៧ឆ្នាំ ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកគណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងលិខិតប្រកាសចុះថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានប្រាប់ប្រធានស្តីទីគណបក្សភ្លើងទៀនលោក សុក ហាច ថា «សូមប្រកាសលាឈប់ពីសមាជិក និងតួនាទីទាំងអស់នៅក្នុងគណបក្សភ្លើងទៀន»។

សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក បានសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងការលាឈប់នេះថា លោក សៅ រ៉ាស៊ី មុននឹងមានការលាឈប់នោះ ធ្លាប់បានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លោក គឹម សន្តិភាព។ កាសែតក្នុងស្រុកបានសរសេរថា លោក សៅ រ៉ាស៊ី អាចនឹងទៅចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញ។

ads banner