កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

និង ជាប្រទេសមាន ចំណូលខ្ពស់ ប្រកបដោយភាពរឹងមាំ រស់រវើក រុងរឿង និងមានវិបុលភាព នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៥០។ ដើម្បីសម្រេច គោលដៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្ដេជ្ញាចាត់វិធានការជំរុញ បរិវត្តកម្ម តាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ជារបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំខាងមុខ។

#ams1minute

ads banner