លោកហ្សេឡិនស្គីបញ្ជាក់សាជាថ្មីម្តងទៀតថា អ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាម បើគ្មានជំនួយយោធា ពីសហរដ្ឋអាមេរិក (Video Inside)

ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយសាជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះ ទៀតហើយថា អ៊ុយក្រែនពិតជា “នឹងចាញ់សង្រ្គាម” ប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិក មិនយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននោះទេ។ ប្រទេសក្នុងអង្គការបក្ខសម្ព័ន្ធណាតូ កំពុងរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីបន្តជួយអ៊ុយក្រែនរៀនរស់ ដោយគ្មានការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិក។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែន នៅតែបន្តនិយាយថា បើគ្មានជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមនោះ? លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ រាយការណ៍

ads banner