ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ-អាម៉េរិកាំង រស់នៅទីក្រុងរ៉ូចឆេសស្ទឺរ រដ្ឋមីណេសូតា សហរដ្ឋអាម៉េរិក សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ-អាម៉េរិកាំង រស់នៅទីក្រុងរ៉ូចឆេសស្ទឺរ រដ្ឋមីណេសូតា សហរដ្ឋអាម៉េរិក សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះកុំបីខាន។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner