ស្រូវវស្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនពីរឃុំ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រឈមនឹងការខ្វះទឹក

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

បន្ទាយមានជ័យ ៖ ប្រជាកសិករបានឲ្យដឹងថា  ស្រូវវស្សានៅកន្លែងខ្លះខ្វះទឹកពីជាង២ខែហើយ ស្រូវមួយចំនួនក៏បានឆ្លងពីប៉ះពាល់ស្រែខ្លះ។ ឯមន្ត្រីជំនាញ និងអាជ្ញាធរថាគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ះពាល់នៅតាមចំណុចវាលស្រែក្នុងភូមិខ្លះនៃស្រុកក្រុងទាំង៩ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner