ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់២០០នាក់ និងបាត់ខ្លួន៣៧នាក់ ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ និងបំណាក់ដី នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ជប៉ុន៖ យោងតាមប្រភពរបស់អាជ្ញាធរជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថា តួលេខជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ និងការរអិលបាក់ដ៏ធ្ងន់នៅភាគខាងលិចប្រទេស ចាប់តំាងពីសប្តាហ៍មុននោះ បានបន្តកើនឡើងដល់២០០នាក់ហើយ ខណៈ មនុស្ស៣៧នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយ ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner