នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ចេញសេចក្តីសម្រច ពីការបែងចែកភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន និង សេនាធិការចម្រុះ នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ

នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ចេញសេចក្តីសម្រច ពីការបែងចែកភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន និង សេនាធិការចម្រុះ នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ៖

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner