គិតមកទល់ពេលនេះ មនុស្សចំនួន៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោម១៣នាក់ ដែលត្រូវក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរំដោះចេញផុតពីរូងភ្នំថំាលួង ដោយជោគជ័យ

ថៃ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃបានរាយការណ៍ថា គិតមកដល់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ដើមសប្តាហ៍នេះ មនុស្សចំនួន៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង១៣នាក់ ដែលត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំថាំលួង ខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅកំពុងបន្តនៅឡើយ។ ក្រុមសង្គ្រោះថៃបានប្រើបច្ចេកទេស និងការផ្សងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ ទើបអាចនាំពួកគេចេញមកបានដោយសុវត្ថិភាព៕

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner