ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេក្តីប្រកាសថ្កោលទោស អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស (HRW) ដែលចេញរបាយការណ៍ បំភ្លៃពីការពិត មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner