ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារក្រុមហ៊ុនដូនពេញ មេដហ្វាម នាំចូល នូវផលិតផល STAR BALM ចូលរួមឧបត្ថម្ភវិស័យកីឡា ស្របពេលដែល ប្រធានអូឡាំពិកកម្ពុជា ថ្លែងថា អ្នកចូលរួមរត់​ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមកើនឡើង ១៥%

អត្ថបទដោយ៖
ហេង វណ្ណា

ឯ ឧ ថោង ខុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកម្ពុជា ថ្លែងថា ទិវារត់ភ្នំពេញប្រណាំងពាក់ កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង អន្តរជាតិ លើកទី៨ ឆ្នាំនេះ មាន​​អត្តពលិកសរុប៥៥១៦នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិ ៥៩១នាក់ មកពី៣៩ប្រទេស ប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន ច្រើនជាងគេ ចិនលេខ២ បារាំង​លេខ​៣ ហើយ​បើ​ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៧ ​កន្លង​ទៅ កំណើនកើនឡើង ១៥% ។

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner