សហព័ន្ធកីឡាសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងយកព្រឹត្តិការណ៍ School Game ជាសមភូមិពង្រឹងសមត្ថភាពអត្តពលិកថ្នាលត្រៀមឆ្ពោះទៅប្រជែងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទដោយ៖
ហេង វណ្ណា

អគ្គលេខាធិការរង សហព័ន្ធកីឡាសិស្ស និស្សិតកម្ពុជា ឯ ឧ ព្រុំ ប៊ុណ្ណយី ក្នុងបទសម្លាសន៍ ជាមួយអ្នកព័ត៍មានកីឡាកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានប្រកាសថានឹងយក ព្រឹត្តិការណ៍ School Game  ជាសមរភូមិក្តៅសម្រាប់អត្តពលិកកីឡាថ្នាលកម្ពុជាបង្កើនបទពិសោធន៍បច្ចេកទេស នឹងពង្រឹងសមត្ថភាព ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨នេះតទៅ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគុណផលល្អប្រសើរនៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner