សម្រស់ដ៏សែនមនោរម្យនៃក្រុងប៉ៃលិន 🇰🇭

- Advertisement -spot_img

ប៉ៃលិនធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ែធំជាងគេសំរាប់ត្បូងកណ្ដៀង និងត្បូងទទឹមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

📷 La Mo

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img