ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ៧នាក់

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង២៤នាក់គឺជាអ្នកពាក់ពន្ធ័នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។ កម្ពុជាគិតមកដល់ថ្ងៃទី៨មីនាឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១ពាន់១១នាក់ ក្នុងនោះពាក់ពន្ធ័នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈមានចំនួន ៥០១នាក់។ ជាមួយគ្នានោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៥១៧នាក់ និងនៅសល់៤៩៣នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner