ទំព័រដើមPolitico 360Cambodia 2050តើកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា ចិន បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?

តើកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា ចិន បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?

កម្ពុជា ២០៥០ ៖ តើកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា ចិន បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា? 

ពីវាគ្មិន: លោក បណ្ឌិត ឆេង គឹមឡុង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី

ប្រធានផលិតកម្មវិធី និង អ្នកសម្របសម្រួល អ្នកនាងលីលី

Join: https://t.me/ApsaraMediaServices

#AMS #AVI #Cambodia2050 #ApsaraMediaServices

តើកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិនបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា
- Advertisement -spot_img
spot_img
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម