យុទ្ធសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចការទូតកម្ពុជា

Cambodia 2050
Cambodia 2050
យុទ្ធសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចការទូតកម្ពុជា
/

កម្ពុជា ២០៥០ ៖ ប្រធានបទ: យុទ្ធសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចការទូតកម្ពុជា

វាគ្មិន: លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ នាយក​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ចក្ខុ​វិស័យ​អាស៊ី​ (AVI)​

ប្រធានផលិត និង សម្របសម្រួល: ឡាក់ លីលី

សហការគាំទ្រដោយ: AMS និង AVI

ផលិតដោយ: LNN

Join: https://t.me/ApsaraMediaServices 

#AMS #AVI #Cambodia2050 #ApsaraMediaServices

- Advertisement -spot_img
spot_img
AMS
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម