ព្រះបាទនរោត្តម សីហមុនី និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវិភាគទាននូវព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ចំនួន ៤០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

នៅថ្ងៃទី១២ មីនា ព្រះបាទនរោត្តម សីហមុនី និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវិភាគទាននូវព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ចំនួន ៤០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។

នេះជាលើកទី៤ហើយ។ សរុបទាំង ៤លើក មានចំនួន ៣.៧ លានដុល្លារអាមេរិក។

ប្រភព៖ Royal du Cambodge

ads banner