ទំព័រដើមOne-Minuteរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបិទខ្ទប់តំបន់ទំនប់រលកមួយផ្នែក ចាប់ពីក្រុមទី៦-១១ ក្រុមទី១៦-២៤ និងក្រុមទី៣...

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបិទខ្ទប់តំបន់ទំនប់រលកមួយផ្នែក ចាប់ពីក្រុមទី៦-១១ ក្រុមទី១៦-២៤ និងក្រុមទី៣២ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ជាបន្ទាន់ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការចេញ-ចូលតំបន់នោះបន្តទៀតឡើយ

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម