ទំព័រដើមPolitico 360គ.ជ.ប. សម្រេចលើកពេលការអនុវត្តការបោះឆ្នោតសាកល្បងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងម...

គ.ជ.ប. សម្រេចលើកពេលការអនុវត្តការបោះឆ្នោតសាកល្បងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងមុខនេះ ក្រោយមានសំណើពីសម្តេចតេជោ

ភ្នំពេញៈ នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានសម្រេចលុបចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាកល្បង នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងមុខនេះ ក្រោយមានសំណើពីសម្តេចតេជោ៕

សូមអានលិខិតរបស់គ.ជ.ប. ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមៈ

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ