ទំព័រដើមព័ត៌មានកីឡាកម្មវិធី អប្សរា វិថីកីឡា៖ បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជំទាវ ដេវយ៉ានី ខុប្រាហ្គឺដេ ( ទិវាយោគ:អន្តរជាតិឆ្នាំនេះ ...

កម្មវិធី អប្សរា វិថីកីឡា៖ បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជំទាវ ដេវយ៉ានី ខុប្រាហ្គឺដេ ( ទិវាយោគ:អន្តរជាតិឆ្នាំនេះ គឺហាត់យោគៈពីផ្ទះក្រោមពាក្យស្លោកថា “យោគៈនឹងនៅផ្ទះ” )

សូមទស្សនា ” កម្មវិធី អប្សរា វិថីកីឡា ” បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជំទាវ ដេវយ៉ានី ខុប្រាហ្គឺដេ ( ទិវាយោគ:អន្តរជាតិឆ្នាំនេះ គឺហាត់យោគៈពីផ្ទះក្រោមពាក្យស្លោកថា “យោគៈនឹងនៅផ្ទះ” ) កុំភ្លេចរងចាំទស្សនាតាមរយ:ផេក AMS TV11 , AMS Central !!

- Advertisement -spot_img
spot_img
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម