អាស៊ានឆ្លងកូវីដ១៩ជាង៦ម៉ឺនករណី រយៈពេល ២៤ម៉ោងចុងក្រោយ (Video Inside)

ការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ក្នុងប្រទេសអាស៊ានរយៈពេល២៤ម៉ោងនេះ មានតូលេខកាន់តែកើនឡើងជាងម្សិលមិញ។ តួលេខ ឆ្លងថ្ងៃនេះ មានចំនួន ៦ម៉ឺន៨ពាន់ ៥១៤ករណី ដែលកើនច្រើនជាងការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួន ៤ពាន់ ៤៦៨ ករណី ។

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម