តើអ្នកដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្ដព្រះវិហារមានធ្លាប់បានដឹងទេអំពីថ្ងៃរំដោះនៃខេត្ដរបស់ខ្លួន?

បើគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរំដោះ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ ថ្ងៃនេះ គឺមានរយៈ ០៩ថ្ងៃ​ មកហើយ ដែលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរំដោះចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ប៉ុន្តែ ក្រោយថ្ងៃរំដោះបានរាជធានីនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏នៅមានបណ្ដាខេត្ដចំនួនទៀតផងដែរ ដែលមិនទាន់ទទួលបានការរំដោះចេញពីរបបវាលពិឃាដ។ តួយ៉ាង ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះ ខេត្ដព្រះវិហារ គឺទើបតែត្រូវបានរំដោះឱ្យរួចផុតចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះ។

#ខេត្ដព្រះវិហារ #សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា #Cambodia #ក្អែកខ្មៅ #រំដោះ

Facebook Page: សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

Telegram Channel

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner