សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងជួបជាមួយសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) និទ្ទេស A ជាង ១៧០០នាក់ នៅព្រឹកស្អែកនេះ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងជួបជាមួយសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) និទ្ទេស A ជាង ១៧០០នាក់ នៅព្រឹកស្អែកនេះ

ads banner