ទំព័រដើមព័ត៌មានសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប ចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ...

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប ចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំង

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប ចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំង

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម