សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោត ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួនរស់នៅឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោត ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួនរស់នៅឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

ads banner