សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជាមួយភាពជោគជ័យ និងពោរពេញដោយកិត្តិយសជាទីបំផុត (មានវីដេអូ)

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជាមួយភាពជោគជ័យ និងពោរពេញដោយកិត្តិយសជាទីបំផុត

ads banner