សម្តេចតេជោសែន បានកសាងកិត្យានុភាពជាតិដ៏ល្បីរន្ទឺនៅលើសកលលោក បង្កើតមោទកភាពសម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក (មានវីដេអូ)

សម្តេចតេជោសែន បានកសាងកិត្យានុភាពជាតិដ៏ល្បីរន្ទឺនៅលើសកលលោក បង្កើតមោទកភាពសម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក

ads banner