ទំព័រដើមព័ត៌មានឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ គោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ គឺការឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភ...

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ គោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ គឺការឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា(មានវីដេអូ)

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ គោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ គឺការឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម