កម្ពុជាបង្កាត់ពូជសុនខហិតមីន (Video Inside)

កម្ពុជាកំពុងបង្កាត់ពូជសុនខហិតមីន ហិតរំសេវ ផ្នែកភេរវកម្ម និងហិតក្លិនអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថែមទៀតក្រោមជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជា។ អប្សរាណិតធ្វើសេចក្តី រាយការណ៍

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម