ទំព័រដើមOne-Minuteប្រាសាទនាគព័ន្ធមានរូបសំណាកតំណាងធាតុទាំងបួន៖ "ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់"

ប្រាសាទនាគព័ន្ធមានរូបសំណាកតំណាងធាតុទាំងបួន៖ “ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់”

ធាតុទឹក តំណាងដោយក្បាលដំរី នៅទិសខាងជើង។

ធាតុភ្លើង តំណាងដោយក្បាលតោ នៅទិសខាងត្បូង។

ធាតុដី តំណាងដោយក្បាលមនុស្ស នៅទិសខាងកើត។

ធាតុខ្យល់ តំណាងដោយក្បាលសេះ នៅទិសខាងលិច។

📷 ams1minute/គឹម បញ្ញារ័តន៍

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម