ទំព័រដើមOne-Minuteតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំ និងថ្លែងស...

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំ និងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ ក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស “ប្រ៊ីកបូក (BRICS Plus)”

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំ និងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ ក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស “ប្រ៊ីកបូក (BRICS Plus)” ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសកលក្រោមមូលបទ “លើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សកល សម្រាប់យុគសម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព”។

២៤ មិថុនា ២០២២

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម