សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី១២០ (Video Inside)

អាវុធធុនធ្ងន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយ ខណៈការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ដុនបាសកំពុងតែបន្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ការមកដល់អាវុធធុនធ្ងន់នេះ គឺនៅទន្ទឹម នឹងសហភាពអឺរ៉ុប ទទួលយកអ៊ុយក្រែនជាបេក្ខភាពនៃ ប្រទេសត្រៀមបំរុងដែលនឹងក្លាយជា ប្រទេសសមាជិកពេញលេញរបស់ EU នាអនាគត។

លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ រាយការណ៍ជុំវិញស្ថាន ភាពវិវត្តន៍សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈានចូលថ្ងៃទី១២០

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម