ទំព័រដើមព័ត៌មាននយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រើនរំលឹកជាថ្មី ចំពោះគណបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូ...

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រើនរំលឹកជាថ្មី ចំពោះគណបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានធ្វើការក្រើនរំលឹកជាថ្មីចំពោះ គណបក្សគណបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ក្នុងប្រការ២០ ប្រការ៣១ ប្រការ៣៣ និងប្រការ៥៣ នៃលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយបទប្បញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយផងដែរ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបន្ដថា គណបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ មកក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពីអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស ជាកំណត់ ៕ ដោយ-រ៉ាវុធ

- Advertisement -spot_img
spot_img
អ៊ិត រ៉ាវុធ
អ៊ិត រ៉ាវុធ
អ្នកយកព័ត៌មាននៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាចាប់ឆ្នាំ១៩៩៦ដល់បច្ចុប្បន្ន ។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម