វីដេអូ៖ តើកំហុសបែបណាត្រូវបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅ ស-២១ ហើយកំហុសបែបណាត្រូវបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅជើងឯក?

ការបញ្ជូនមនុស្សទៅជើងឯកផ្ទាល់ ធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការវិភាគឃើញថាមនុស្សនោះមិនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយកចម្លើយ។ រីឯមនុស្សណាដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសួរចម្លើយ ត្រូវបញ្ជូនមកភ្នំពេញយកចម្លើយ ដើម្បីរាយការណ៍បន្តទៅទៀត។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

#សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #កំហុស #ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា #ស២១ #ជើងឯក #ការសួរចម្លើយ #ឌុច

Facebook Page: សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

Telegram Channel

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner