វីដេអូ៖ តើករណីពិសេសបែបណាទើប មិត្ដហ៊ និងមិត្ដហ៊ុយ រាយការណ៍ជូន ឌុច ក្រោយកងឈ្លបយកការណ៍បានពីជនរងគ្រោះ?

ដែលហៅថាករណីពិសេស ជាឧទាហរណ៍ ដូចគ្នាមិត្ដ ម៉ាន់ ឈ្មោះដើម ស៊ីន ម៊ែល ដែលត្រូវបានចាត់តាំងទៅក្នុងឋានៈជាប្រធានយោធា និងជាអនុលេខាអនុសេនាធំមួយ ដូច្នេះជាមួយបក្សជន ឌុច ត្រូវតែទទួលបានដំណឹង។ ករណីមួយផ្សេងទៀតដែលមានក្នុងឯកសារនិយាយាអំពី ស៊ីន តារា ហៅ សុខ និងគ្រួសារបង ម៉ៃ លុន មេរបស់ ឌុច បានផ្ដាំថានៅមុនពេលចាត់ចែងលើពួកនេះ ត្រូវតែសុំយោបល់ពីមេរបស់ ឌុច សិន។ ដូច្នេះក្នុងករណីពិសេសបែបនេះ គេត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ ឌុច មុន ឌុច សុំយោបល់ពីមេខ្លួន ព្រោះពួកគេជាកងសមាសភាពដែលត្រូវបានយកទៅទុកសម្រាប់តាមដាននឹងន ដូច្នេះទាល់តែមានករណីពិសេសបែបនេះ ទើបគេរាយការណ៍ឱ្យ ឌុច។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

#សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា #ជនរងគ្រោះ #មិត្ដហ៊ #ករណីពិសេស #មិត្ដហ៊ុយ #ស៊ីនតារា #ម៉ៃលុន #ស៊ីនម៊ែល #ក្អែកខ្មៅ

Facebook Page: សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

Telegram Channel

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner