ហាង Concept cafe & Bar មិនប្រើប្លាស្ទិក ដើម្បីចូលរួមការពារបរិស្ថាន លើកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងគិតគូរពីសុខភាពអតិថិជន (Video Inside)

អ្នកស្រី ឱ ដាវី បើកហាង Concept cafe & Bar ដោយមិនប្រើប្លាស្ទិក ដើម្បីចូលរួមការពារបរិស្ថាន លើកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងគិតគូរពីសុខភាពអតិថិជន។ ចង់ដឹថាតើហាង Concept cafe & Bar ដែលមិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកមានប្រតិបត្តិការបែបណាខ្លះ? សូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖

ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner