ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសជប៉ុន

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី២១-២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅប្រទេសជប៉ុន ។

ខាងក្រោមនេះ ខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសជប៉ុន ៖

ឈឹម សុផល
ឈឹម សុផល
ពីឆ្នាំ៩១-៩៦ គឺជាអ្នកយកព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា។ ពីឆ្នាំ៩៦ដល់បច្ចុប្បន្ន បម្រើការងារព័ត៌មាននៅទូរទស្សន៍អប្សរា។ ក្រោមការអនុវត្តប្រឡូកក្នុងវិស័យព័ត៌មាន រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner