តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារច្បារអំអំពៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារច្បារអំពៅ សង្កាត់ច្បារអំពៅ២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

តម្លៃសាច់គោ
-សាច់ចម្លក ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-សាច់ស្លម្ជូរ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់ជ្រូក
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-សាច់បីជាន់ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-ឆ្អឹងជំនី ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់ក្រកសាច់ជ្រូក ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល

តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រ
-ក្តាមសេះ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ក្តាមថ្ម ១គីឡូក្រាម ៥ម៉ឺនរៀល
-ត្រីសាបាក់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-មឹក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-បង្គា ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល
-ងាវ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-អយស្ទ័រ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់ត្រី
-ត្រីទីឡាបយ៉ា ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ១ពាន់រៀល
-ត្រីឌៀប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-ត្រីពោ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ត្រីអន្តែង ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីក្រាញ់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ត្រីងៀតត្រីទួក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-កង្កែប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់មាន់
-មាន់ស្រែ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល
-មាន់បីសាស ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-មាន់សាច់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល

តម្លៃពងមាន់ និងពងទាញវិញ
-ពងមាន់ ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល
-ពងទា ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល

តម្លៃស្ពៃ
-ស្ពៃតឿ ១គីឡូក្រាម ៥ពាន់ ៥០០រៀល
-ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់រៀល
-ស្ពៃក្តោប ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់រៀល
-ស្ពៃចង្កឹះ ១គីឡូក្រាម ៨ពាន់រៀល

សូមបញ្ជាក់ថា ហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ពុំមានការម្រែម្រួលនោះទេ ក្នុង ១០០ដុល្លារ ទិញចូលតម្លៃ ៤១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល និងលក់ចេញតម្លៃ ៤១ម៉ឺន ៨ពាន់ ៦០០រៀល៕ ដោយ៖ ឆៃហួត

ងីម ឆៃហួត
ងីម ឆៃហួត
ជាអ្នកយកព័តមានសន្តិសុខសង្គម នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ រហូតមកដល់ ឆ្នាំ២០២២ បច្ចប្បន្ននេះ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ និងការលំបាក ព្រមទាំងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនលើកផងដែរ។
ads banner
ads banner
ads banner