យើងជាម្ចាស់ផ្ទះ ឆ្ពោះទៅស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ និង អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ និងយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាកម្ពុជា ២០២៣ (Video Inside)

គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតបង្ហាញស្ប៉តវីដេអូយុទ្ធនាការ «យើងជាម្ចាស់ផ្ទះ» ឆ្ពោះទៅស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ និង អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ និងយុទ្ធនាការ «ឆ្នាំទស្សនាកម្ពុជា ២០២៣»

ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner