តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារដើមគ នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារដើមគ ដែលជាផ្សារធំមួយ នៃរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

តម្លៃសាច់ជ្រូក
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៧ពាន់រៀល
-សាច់បីជាន់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៩ពាន់រៀល
-សាច់ឆ្អឹងជំនី ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺនរៀល
-សាច់ក្រកជ្រូក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៦ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់មាន់
-មាន់សាច់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល
-មាន់បីសាស ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល
-មាន់ស្រែ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល
-មាន់មានពង ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់គោ
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-សាច់ចម្លក ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់ស្លម្ជូរ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់កំភួនជើង ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល

តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រ
-ក្តាមសេះ ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល
-ក្តាមថ្ម ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីសាបាក់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-មឹកបំពង់ ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល
-បង្គា ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល
-ងាវ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺនរៀល
-បង្កង ១គីឡូក្រាម ៥ម៉ឺនរៀល

តម្លៃសាច់ត្រី
-ត្រីឌៀប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល
-ត្រីទួកបឹង ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺនរៀល
-ត្រីឆ្លាំង ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីកេះ ១គីឡូក្រាម ៦ម៉ឺនរៀល
-ត្រីពោរ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ត្រីទីឡាបយ៉ា ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល
-ត្រីស្ពិន ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃស្ពៃ
-ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ១គីឡូក្រាម ៤ពាន់រៀល
-ដើមខាត់ណា ១គីឡូក្រាម ៧ពាន់រៀល
-ស្ពៃចង្កឹះ ១គីឡូក្រាម ៥ពាន់រៀល
-ស្ពៃតឿ ១គីឡូក្រាម ៥ពាន់រៀល
-ស្ពៃក្តោប ១គីឡូក្រាម ៥ពាន់រៀល

តម្លៃពងមាន់ និងពងទា
-ពងទា ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល
-ពងមាន់ ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល

សូមបញ្ជាក់ថា ហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុង ១០០ដុល្លារ ទិញចូលតម្លៃ ៤០ម៉ឺន ៤០ពាន់រៀល និងលក់ចេញ តម្លៃ ៤០ម៉ឺន ៧ពាន់រៀល៕ ដោយ៖ ឆៃហួត

ងីម ឆៃហួត
ងីម ឆៃហួត
ជាអ្នកយកព័តមានសន្តិសុខសង្គម នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ រហូតមកដល់ ឆ្នាំ២០២២ បច្ចប្បន្ននេះ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ និងការលំបាក ព្រមទាំងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនលើកផងដែរ។
ads banner
ads banner
ads banner