តើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទប់ទល់បានទេ បើសិនជាសង្គ្រាមជាមួយចិននឹងកើតឡើង? (Video Inside)

ក្រុម Think Tank របស់ពិភពលោក បានធ្វើការសិក្សាម្តងហើយម្តងទៀតជុំវិញស្ថានការណ៍ តានតឹងរបស់ពិភពលោកដែលកំពុងតានតឹង។ បច្ចុប្បន្ន សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានធ្វើឱ្យពិភពលោកប្រឈមនឹងភាពតានតឹងទៅហើយ ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិនដោយសារបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នោះទៀត តើពិភពលោកនឹងក្លាយជាយ៉ាងណា? លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញបញ្ហានេះ

ads banner