សាកសពត្រីដូហ្វីនជាច្រើនក្បាលតប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរអាត្លង់ទិក របស់ប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានជឿថាបណ្តាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុ និងការនេសាទ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

#ams1minute

ads banner