រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌ និងគ្រុឌអាយស៍

មិនត្រឹមតែជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលមានគុណភាព និងទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពល្អប្រណិតពីកម្មវិធី Monde Selection Awards ឆ្នាំ ២០២៣ ប៉ុណ្ណោះទេ ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង គ្រុឌ និងគ្រុឌអាយស៍ នឹងផ្តល់មហារង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

រង្វាន់មានដូចជា រថយន្ត Pick Up ទំនើបថ្មីស្រឡាង ម៉ូតូ ស៊េរីថ្មី ប្រាក់សុទ្ធរហូតដល់ 100លានរៀល និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

រាល់ពេលដែលលោកអ្នកគាស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌ និងគ្រុឌអាយស៍ សូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលនៅលើក្រវិលកំប៉ុង ព្រោះថាអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានសំណាងឈ្នះមហារង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌ!

កុំភ្លេចទទួលយកថាមពល និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាមួយគ្រុឌ!

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner